NOVINKY ZLATÁ JALNA COLLIE BICHONI KONTAKT GUESTBOOK

COLLIE ze Zlaté Jalny
STANDARD KALENDÁRIUM IMPORTY SÍŇ SLÁVY GALERIE
ÚVOD KRYCÍ PSI
NAŠE FENY ŠTĚŇATA ODCHOVY


 KALENDÁRIUM

Jarmila Křečková
C O L L I E  ZE ZLATÉ JALNY

1991 - OTEVŘENÝ DOPIS:

Milá Cruft výstavo,

byla jsi mým snem déle, než 35 roků. Jen Bůh ví, jak jsem toužila jedinkrát v životě tě spatřit! Díky báječné ženě, paní Chatfield, se tedy můj životní sen letos, roku 1991, splnil a my jsme se setkaly a to dokonce právě v den tvých stých narozenin.

 

Stále tomu ještě nemohu uvěřit, a tak vrátím čas o pár dní zpět: Když už jsem se konečně rozhodla, že svou životní pouť do "zaslíbené psí Mekky" podniknu, hledala jsem zoufale někoho, kdo by se se mnou rozdělil o slasti i strasti putování. I když se to zdá neuvěřitelné, našla jsem dva stejně vyšinuté pejskaře ( ze slušnosti mně vlastní se vyhýbám výstižnějšímu názvu blázni), kteří byli ochotni obětovat spoustu peněz a nervů pro tento lednový výlet do Anglie.

Po pravdě řečeno, postupně vzniklo a zaniklo několik variant (jako např. jízda Simcou, Ladou, apod.), a to zákonitě vždy na poslední chvíli. Urostlí a zdatní muži jeden po druhém kapitulovali, až jsme nakonec zbyly dvě ženy - Mlada Svobodová a já - a jedna letitá, ošuntělá Škodovička 105 ... Balzámem pro naše dušičky byla nakonec nečekaná účast jediného zástupce mužského pohlaví, Ing. Kotuláše.

Protože se ale celá situace vyvrbila ne za pět minut dvanáct, ale ve dvanáct a pět minut, chudák Škodovka nebyla ani pojištěná, chyběla jí rezerva, jediné zpětné zrcátko odmítlo plnit svůj účel, stěrače fungovaly jen na nám neznámé heslo, dveře se otevíraly se zvuky, za jaké by se nemusela stydět stoletá brána hradu a o dalších bebíčkách raději taktně pomlčím. Dle úsudku rozumných lidí bylo ale jedno jasné: výjezd se rovnal téměř sebevraždě!

Protože naštěstí nepatříme do řad rozumných lidí, vyrazili jsme v hodině H, tj. ve tři hodiny ráno, z Prahy. Výjezd z Prahy se vydařil a navzdory všem překážkám jsme úspěšně dorazili do Plzně. Tam při dofukování kola začal stávkovat ventilek, a když se zjistilo, že šrouby na bolavém kole jsou lidskou silou nepovolitelné, zdálo se, že náš výlet končí. Neskončil, ventilek se umoudřil, a my jsme vyrazili směr Norimberk, Kolín nad Rýnem, belgické Ostende, anglický Dover a kolem Londýna do Birminghamu. Napsané to vypadá jednoduché, skutečnost byla trošku dramatičtější: Škodovička musela vydat mnoho sil na to, abychom stihli trajekt v Ostende. Zvládlo se to mj. také díky tomu, že žádného celníka na hranicích NSR s Belgií absolutně nezajímalo, kolik a jakých aut projíždí sem a tam. Trajekt nám tedy neodplul a při naloďování jsme dokonce z nedaleko stojícího auta 'uslyšeli jadrnou češtinu. To bylo radosti! Setkali jsme se s milými přáteli z redakce časopisu Pes, manž. Stuchlými. Ti byli již zkušenými cestovateli na Cruft výstavu i jinam, byli jsme velmi potěšeni jejich návrhem, abychom je sledovali na další cestě. Nadšeně jsme souhlasili, v bláhové nevědomosti netušíc, že řidička vymáčkne bez větších potíží ze své Škodovky 140 km/hod, a že tak běžně jezdí i po anglicku vlevo!

Cestu na lodi jsme tedy absolvovali společně, a přestože jsme se všichni považovali za otrlé mořské, resp. vltavské vlky, bylo nám všem společně pořádně špatně. To proto, že kanál La Manche byl předtím pro silné bouře uzavřený, a tak "náš" trajekt byl jedním z prvních statečných, který se do rozbouřených obrovských vln vydal. Vydal, ale nedoplul. Uvízl na dohled anglického Doveru a musel zakotvit. Lehce se dá odhadnout, jak nám všem bylo. Malý český suchozemský červíček se sice choval statečně, dokonce nepohrdl ani podávaným občerstvením, ale jelikož loď v té době připomínala spíš divokého koně čerstvě lapeného do lasa, všem se nám nesmírně ulevilo, když jsme její palubu mohli po nekonečných deseti hodinách opustit, aniž bychom nakrmili místní rybičky. (Pojem "rybičky" je tady mírně nadnesený, ve skutečnosti jsme si určitě představovali spíš hejno hladových, dychtivě vyčkávajících žraloků...)

Nastala zatěžkávací zkouška pro naše již dvě Škodovky a jejich řidiče: jízda vlevo, místo křižovatek kruhové objezdy, dopolední dopravní špička, ve čtyřech pruzích řítící se koráby silnic a la Ford, Mercedes, Austin apod. k tomu silný déšť. Kdo si umí představit mezi tím vším dvě mrňavé upachtěné Škodovky, které měly tolik drzosti, že předjížděly ostatní auta myškami vlevo i vpravo, snadno si to představí jako situaci z grotesky. Jenom si nejsem jistá, jestli jsme měli vyvalené oči více my, či řidiči z okolo frčících superaut! Zákonitě došlo k tomu, že jsme se v šíleném provozu ztratili, ale navzdory všem ranám osudu jsme na výstavu všichni šťastně dorazili.

Cruftovu výstavu nelze popsat slovy. Ta se musí zažít, vychutnat. Pokusila jsem se o to, a to i na úkor dlouhého vysedávání a pozorování detailů posuzování jednotlivých zvířat mého plemene, tedy collií, příp. jejich fotografování. Vím jenom, že jsem byla drtivou většinou anglických collií nadšena (jak také jinak!), a že bych na prstech spočítala jedince, kteří nebyli super. Totéž konstatovali mí přátelé u sheltií.

Fascinovala mě ale především atmosféra v kruzích: naprostý klid, ticho, pořádek, přehled, ohleduplnost, přístup ke zvířatům jak rozhodčích, tak jejich majitelů i diváků - prostě pohoda, jaká může existovat jen ve psím a pejskařském Edenu. Kdybych měla tu moc, nahnala bych všechny naše - ale zdaleka nejen naše - chovatele, vystavovatele, rozhodčí i funkcionáře povinně do tohoto prostředí, aby se učili a učili ...Nahnala bych tam i diváky, aby mohli dostat lekci slušného chování, kterou by mohli dostat i od zcela malých dětí v kouzelném slovíčku "sorry"! (A nahnala bych tam i řidiče, aby poznali pravé anglické gentlemanství, atd. atd.)

Po hektickém a nervózním prostředí evropských výstav plných nesportovního chování působil Cruft - přes svou vysokou profesionalitu - mile, příjemně skoro až idylicky. Ovace vítězům, a to i od poražených, zakončovaly pravidelně posouzení každé třídy. Rozčlenění zvířat do tříd je zcela odlišné od evropských zvyklostí, ale když je člověk pochopí, je zcela logické. V jedné z výstavních hal probíhaly přehlídky vítězů, pozorně sledované mnoha diváky, kteří seděli ve schodišťovitě uzpůsobeném hledišti. Jejich potlesk byl téměř nepřetržitý. Je možné, že někde něco skříplo, ale pokud jsme viděli my, šlo všechno jako na drátku.

Dalo by se ještě dlouho psát o absolutní čistotě koberců v kruzích a okolo nich, o lesku, který dodala této výstavě návštěva vévody z Kentu, o výzdobě a dalším a dalším, ale to ponechám lidem povolanějším. .

Dal by se napsat celý román o obchůdkách a stáncích, které byly na výstavě. Nemluvě o lákavém občerstvení, samozřejmě výborně fungujícím, bohužel pro nás absolutně nedostupným. Byly zde snad stovky stánků se suvenýry, vtipně umístěnými tak, že u kruhu toho kterého plemene byly stánky s odpovídajícími suvenýry. Suvenýrů byly tisíce druhů, není v lidských silách vypisovat je. Bylo tam ale vše, co může chytit za srdce každého pořádného pejskaře, ze všech možných i nemožných materiálů na světě, věci nepochybně vysokých uměleckých i estetických hodnot i pouťové kýče - prostě vše, co přinese radost lidem různého vkusu i různě vysokého bankovního konta. S upřímnou závistí jsem sledovala ty šťastné, kteří si odnášeli krásné suvenýry, praktické pomůcky a potřeby i krmení a pochoutky jakož i hračky pro psy. Prvně v životě jsem opravdu litovala, že se nejmenuji Onasissová...Profesionálně pojatá organizace klapala až do samého zakončení výstavy ve večerních hodinách a pokračovala prakticky bez přerušení v přípravách na další výstavní dny.

 

Opouštěli jsme haly birminghamského výstavního centra velmi neradi až ve večerních hodinách, nabiti dojmy a smutni z loučení. Abychom ale neporušili tradici a abychom to neměli moc jednoduché, ztratili jsme se jeden druhému na výstavišti i na obrovských parkovištích kolem a výsledkem byl pozdní odjezd tří zcela promoklých hastrmanů, kteří až do půlnoci jezdili po kouzelném anglickém venkově a hledali adresu dobrých lidí, kteří nám prostřednictvím paní Chatfield nabídli nocleh. Ošizeni jsme se cítili pouze tím, že jsme na žádné z našich bludných cest od usedlosti k usedlosti nepotkali auto MVDr. Herriota, ačkoliv jsme ho za každou zatáčkou určitě očekávali. Při ranním prosluněném pohledu jsme krásné a idylické okolí ocenili, ale v nočním deštivém bloudění to zase taková krása nebyla, zvlášť s ohledem na naši únavu a vyčerpání z mokra a zimy. Konec naší cesty udělal rozkošný, typicky anglický domeček s báječnými manž. Mildon, kteří nás uvítali horkým čajem, podávaným - jak jinak - u krbu. Byl to zcela jistě ten samý krb, u kterého sedávala slečna Marplová a rozmotávala kriminální zápletky a my jsme jenom litovali, že jsme se s ní minuli. Naši hostitelé patří určitě k nejmilejším a nejlaskavějším lidem v Anglii, a tak i přes jazykové těžkosti jsme se tam všichni cítili tak dobře, že jsme si přáli zastavit čas ...

 

Potom už nás čekaly jen elektricky vyhřívané postele, ve kterých jsme všichni usnuli dříve, než jsme položili hlavy na polštáře. Ráno nás mimo hostitelů uvítalo sluníčko a paní Chatfield, která nám laskavě věnovala svůj čas. Prožili jsme krásné hodiny, které nám již dnes připomínají jen fotografie.

 

Ale čas byl neúprosný a nás čekala ještě dlouhá cesta na východ Anglie. Snad nám Osud chtěl ukázat i svoji lepší tvář, a tak jsme cestu absolvovali v plné pohodě a stačili jsme zažívat krásu typického anglického prostředí měst, městeček i okolní přírody.

Večer na konci cesty nás čekali chovatelé sheltií, manž. Dawson, kteří si nijak nezadali s laskavostí našich minulých hostitelů. Strávili jsme s nimi a uprostřed klubka krásných sheltií příjemný večer, a potom již následovala druhá a poslední noc v Anglii. Ráno jsme byli vzbuzeni snídaní do postele, po níž následovalo už jenom loučení.

 

S nostalgií jsme obrátili auto směrem k domovu. Odepsali jsme další stovky kilometrů z celkové trasy 3.300 km. Tentokrát i La Manche byl na nás hodný, a tak jsme bez jediného zádrhelu dojeli opět přes Belgii, SRN do Prahy.

 

Hlavu mám plnou výstavy, v srdci hřejivé teplo, v duši si přehodnocuji svoje názory na hodnoty života a už chápu, proč se říká "... stará, dobrá Anglie ..."

Za to všechno mohu poděkovat jenom tobě, Cruft výstavo, za to, že jsi mě k sobě tolik roků lákala. Poslechla jsem, přijela, viděla a ve svém srdci jsem si odvezla ohromné bohatství. Těžko se mohu rozloučit slovy Na shledanou, tak asi spíš: díky ti výstavo a bye, bye ...

[zpět] [nahoru]